02456788881

Nắp chai nhựa,nhiều mẫu khác nhau

Có rất nhiều loại nắp chai nhưạ : nắp bật,nắp vặn,nắp đầu bơm,nắp xịt phin xương,nắp tạo bọt,,
Nhiều mẫu nắp chai nhựa Liên hệ với chúng tôi để đặt mẫu chai lọ & nắp mà bạn thích,chúng tôi luôn luôn 
chào đón & sẵn sàng phục vụ

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn