0983134593

Thông tin liên hệ

mã bảo mật

Thông tin liên hệ

Chi Nhánh: Sơn Đồng,Hoài Đức, Hà Nội
Nhà máy sản xuất : Khu công nghiệp Bình Sơn - Lục Nam - Bắc Giang 
Địa chỉ kho: Sơn Đồng - Hoài Đức - Hn
Hotline 03 882 661 85
Email:chailohdseller@gmail.com

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn